DNA

De fleste personer opfatter DNA som en meget stabil struktur.
Hvis en undersøgelse af DNA kommer på tale, tænker de fleste på ’genfejl’ og bliver derfor straks BEKYMRET for, om svaret på testen kunne rumme en dyster konklusion med hensyn til fertilitet eller sundhed fremover.
Der er dog ingen grund til bekymring, når DNA’et undersøges med en SDI®-test.
Når resultatet af testen viser, at DNA’et er skrøbeligt, er det muligt at forbedre mandens fertilitet og sundhed. Samtidig opnås et mere sundt barn.

Beskadigelse og reparation af DNA

Den nyeste forskning viser, at DNA’et i hver eneste af kroppens celler beskadiges cirka 100.000 gange hver eneste dag. At vi overlever skyldes, at cellerne heldigvis har et reparationssystem, som reparerer skaderne hurtigt og effektivt.
Beskadigelse og reparation kan dog resultere i, at der sker en ’stavefejl’ (mutation) i den genetiske kode. Over tid vil vi gradvis få flere og flere mutationer i vores celler, som derfor fungerer dårligere. Det er en del af den naturlige aldring.
Mutationerne kan dog også føre til forskellige sygdomme – bl.a. kræft.

Balance

For at cellerne har det godt, er det vigtigt, at der hele tiden er en god balance mellem beskadigelse og reparation af DNA’et. Der er mange faktorer, som kan påvirke beskadigelse af DNA. Tilsvarende er der også mange faktorer, som påvirker cellernes evne til at reparere DNA.

Epigenetik

Det har længe været opfattelsen, at den genetiske kode er helt afgørende for vores sundhed. Forskningen det seneste årti har vist, at faktorer fra vores miljø og livsstil påvirker DNA’et. At faktorer uden for DNA’et har betydning for, hvordan det opfører sig kaldes for epigenetik.

Hvordan DNA’et påvirkes varierer fra person til person. Hos nogle mænd betyder rygning, at sædcellernes DNA bliver mere skrøbeligt. Hos andre mænd kan DNA’et være upåvirket af rygning.

Genfejl hos barnet

Sædceller kan ikke reparere DNA’et. Det er derfor vigtigt, at sædcellernes DNA er pakket tæt sammen, så det er godt beskyttet.
Hvis sædcellens DNA er skrøbeligt, kan det blive beskadiget, inden ægget er befrugtet. Ægget kan reparere få skader på DNA’et, men fejl i reparationen kan betyde, at barnet fødes med en genfejl (mutation).
Alle børn fødes med nogle få mutationer i DNA’et, som hverken moderen eller faderen har. Hvis sædcellens DNA er skrøbeligt, øges risikoen for, at barnet fødes med et øget antal nye mutationer. Dette øger risikoen for misdannelser samt sygdomme som kræft og blandt andet autisme og skizofreni.

Bedre fertilitet og sundhed

Når SDI®-testen viser, at mandens fertilitet er nedsat, er det vigtigt at se på alle de faktorer, som har indflydelse på beskadigelse og reparation af DNA. Ved at få balance imellem beskadigelse og reparation kan mandens fertilitet forbedres. Samtidig opnås en bedre sundhed hos både faderen og barnet.