Beretninger fra læger og fagfolk

Her på siden vises nogle beretninger fra læger og fagfolk
indenfor fertilitets området.

Speciallæge Katrine Haahr, JUNOGYN, Ballerup

JUNOGYN er en gynækologisk klinik i Ballerup, hvor vi lægger vægt på at give jer en god start på fertilitetsbehandlingen. Vi udfører behandling ved insemination (IUI), men inden denne foretages, er det vigtigt at få overblik over de udfordringer I har med fertiliteten.

Vores personale har alle mange års erfaring og solid baggrund i gynækologi, og vi foretager en grundig udredning af både manden og kvinden.

Almindelig undersøgelse af sædkvalitet udføres her på klinikken, mens SDI®-testen udføres af SPZ Lab, som vi har indledt et samarbejde med i 2022.
SDI®-testen undersøger om sædcellernes DNA er skrøbeligt. Dette har stor betydning for mandens fertilitet, og er afgørende for graviditetschancen ved IUI-behandling. Det er vigtigt, at SDI®-testen foretages allerede fra starten, så I kan mindske risikoen for skuffende behandlinger og et langtrukket forløb.

Katrine Haahr JUNOGYN

Martin Blomberg Jensen, Dr. Med., læge, Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

Jeg har siden 2011 benyttet SDI®-testen i forbindelse med tre videnskabelige forsøg.

Det første studie var randomiseret og dobbelt-blindet og gav en ganske fin vurdering af SDI®-testens præcision. SPZ Lab havde nemlig ikke mulighed for at vide, hvornår prøven var fra samme mand. Studiet viste meget tydeligt, at SPZ laver en test med en meget høj præcision (se videnskabelig artikel). SPZ Labs grundige kvalitetskontrol er af stor betydning ved undersøgelse af mandens fertilitet og forbedring af denne.

Undersøgelse af sædcellers DNA-skrøbelighed er en parameter, hvis anvendelighed har været til stor diskussion de seneste år. Det er derfor vigtigt, at man benytter metoder med høj kvalitet. Det har SPZ Lab bevist, at de har i vores forsøg.

Martin Blomberg Jensen, Rigshospitalet

Henriette Svarre Nielsen, Professor, Dr. Med., Enheden for gentagne graviditetstab, Fertilitetsklinikken, Hvidovre hospital.

Indtil for få år siden havde man hovedsagelig fokus på årsager hos kvinden, når et par oplevede en spontan abort eller havde gentagne graviditetstab.
Flere nye studier peger på, at DNA’et i sædcellerne kan spille en afgørende rolle. De mulige årsager hos manden bør derfor også tages i betragtning. Undersøgelse af sædcellernes DNA-skrøbelighed kan ifølge den Guideline, som det Europæiske Fertilitetsselskab (ESHRE) udgav i 2017, udføres for at finde mulige forklaringer på graviditetstabene.
Test af DNA-skrøbelighed i sædceller er endnu ikke en del af det offentlige behandlingstilbud i Danmark. I de kommende år benytter vi SDI®-testen fra SPZ Lab i forbindelse med to store forsøg. Forsøgene skal afklare den mulige sammenhæng imellem skrøbeligt DNA i sædcellerne og spontan abort samt gentagne graviditetstab.

Henriette Svarre Nielsen, Enheden for Gentagne Graviditetstab

Professor Peter Humaidan, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet i Skive samt Aarhus Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Beskadigelse af sædcellernes DNA har stor betydning for succesraterne ved de forskellige typer af fertilitetsbehandling, som vi i dag kan tilbyde. Herudover kan beskadigelse af DNA’et udgøre et generelt sundhedsmæssigt problem for manden på længere sigt. Endelig kan beskadigelse af sædcellens DNA hos barnet resultere i mutationer, som kan påvirke barnets sundhed.

På den baggrund synes jeg, at det er en god idé, at alle par, som gennemgår fertilitetsbehandling, får lavet en SDI®-test så tidligt i deres behandlingsforløb som muligt.
SDI®-testen gør det muligt at identificere de mulige årsager hos manden, og eventuelt reducere DNA beskadigelse ved bl.a. ved omlægning af livsstil og eventuel behandling med antioxidanter. Som følge heraf vil det enkelte par kunne udnytte det offentlige behandlingstilbud mere optimalt, reducere ”time to pregnancy”. Samtidigt øges chancen for at opnå fødsel af et raskt barn.
I september 2019 opstarter vi et stort forsøg, hvor det skal vurderes om test af sædcellernes DNA-skrøbelighed fremover skal være en del af det offentlige behandlingstilbud i Danmark. Resultaterne af dette forsøg forventes at foreligge i 2021/2022 og vil forhåbentlig betyde, at det offentlige tilbud til de ufrivilligt barnløse par fremover kan blive endnu bedre.

Peter Humaidan, Fertilitetsklinikken Regionshospitalet i Skive

Kathrine Birch Petersen, PhD, Læge, Leder af fertilitetsklinikken, Sjællands Universitetshospital, Køge

Forældrenes sundhed spiller en stor rolle for at få et sundt barn. På fertilitetsklinikken i Køge er det vores mål at udvikle en ’prækonceptionsklinik’; Sunde forældre – Sunde børn, hvor der sættes fokus på forældrenes sundhed før undfangelsen.
Der har i mange år været meget fokus på kvindens livsstil under graviditeten. Hvis kvinden ryger, kan det på virke fosterets sundhed og i nogle tilfælde have afgørende betydning for barnet på sigt. F.eks. nedsat fertilitet og tidligere overgangsalder. Undersøgelser har vist, at kvinders sundhed har betydning for at kunne opnå og bevare en graviditet.
De seneste års forskning peger på, at mandens sundhed i perioden før undfangelsen også kan have mindst lige så stor betydning for graviditetschancen og for sundheden hos det fødte barn. Mandes livsstil ser ud til at have stor betydning for skrøbeligheden af sædcellernes DNA. En forbedring af mandens livsstil ser ud til at have betydning for opnåelse af graviditet. Test af DNA-skrøbelighed i sædceller er endnu ikke en del af det offentlige behandlingstilbud i Danmark. I de kommende år benytter vi SDI®-testen fra SPZ Lab i forbindelse med vores planlagte forskningsprojekter i prækonceptionsklinikken. Forsøgene skal afklare den mulige sammenhæng imellem faderens sundhed, chancen for graviditet og sundheden hos barnet.

Kathrine Birch Petersen, Fertilitetsklinikken i Køge.

Gynækolog Mohamed Khalil, Vitanova, København

En del af de par, som henvises til Vitanova, kommer med henblik på behandling med ægdonation. Disse par har ofte været igennem et langvarigt behandlingsforløb med mange skuffende behandlinger. Som gynækolog er det nærliggende at have fokus på de mulige årsager hos kvinden. Min erfaring er dog, at det er også er vigtigt at se på de mulige problemer hos manden. De skuffende behandlinger kan evt. skyldes problemer, som hidtil er blevet overset. Selv om sædkvaliteten er normal, kan sædcellerne indeholde skrøbeligt DNA.
I 2017 indledte Vitanova et samarbejde med SPZ Lab, som udfører SDI®-testen. Vores resultater har ind til videre være meget overraskende. Tests udført for vores par viser, at cirka 75 % af mændene har problemer med skrøbeligt DNA i sædcellerne. Halvdelen af disse har endda en høj DFI (>25). Der er derfor ingen tvivl om, at den høje DFI for nogle par er årsag til skuffende behandlinger og til at de ender med at blive henvist til ægdonation.
Heldigvis er det muligt i mange tilfælde at finde årsagerne til den skrøbelige DNA, og mange mænd kan derfor forbedre fertiliteten. Hvis dette ikke er muligt, kan sædcellerne udtages direkte fra testiklerne (ved TESA). Så vi undgår, at det skrøbelige DNA beskadiges, inden ægget er befrugtet. SDI®-testen bidrager derfor til at vi opnår meget høje succesrater i forbindelse med vores behandlinger med ægdonation.

Mohamed Khalil, Vitanova

Henrik Byrial Jakobsen, PhD, Direktør og stifter af Byrial ApS samt medstifter af Nerthus ApS og økologisk landmand (www.byrial.dk)

I Nerthus ApS og Byrial ApS arbejder vi med produktion af blandt andet naturlige og plantebaserede indholdsstoffer, der optimerer aktiviteten af antioxidanter i kroppen. Uafhængig klinisk afprøvning af vores produkter er afgørende for at opnå videnskabelig dokumentation for den ønskede effekt på sundhed og fertilitet. Punalpin® er således afprøvet i et samarbejde med Odense Universitetshospital, mens vores nye aroniabaserede produkt ARO3:5® testes klinisk på Regionshospitalet i Horsens. Det er afgørende for disse kliniske forsøg, at de anvendte målemetoder har en høj præcision og kvalitet. Derfor benytter vi SDI®-testen fra SPZ Lab for at undersøge vores produkters mulige beskyttende effekt på sædcellernes DNA.
Vi tilbyder alle mænd, som har fået foretaget en SDI®-test, får 15 % i rabat på vores produkter.

Henrik Byrial Jakobsen, Nerthus ApS

Birgit Thalwitzer, Jordemoder og ejer af Jordemoder.dk i Fredericia, Odense og Åbenrå.

Hos Jordemoder.dk ser vi hver eneste uge flere par, som er frustreret over at graviditeten ikke kommer af sig selv. Vi vil selvfølgelig gerne hjælpe disse par og fortager derfor en grundig udredning. Målet er at finde forklaringerne på problemet og forbedre fertiliteten hos parret. Lang de fleste par ønsker naturligvis at lave barnet selv og undgå fertilitetsbehandling.
Undersøgelserne for parrene er rettet i mod de mest almindelige årsager.
Hos kvinden tjekker vi bl.a. at der er normal menstruation og ægløsning, samt at passagen i æggelederne er normale.
For mandens vedkommende fortages en normal sædkvalitetstest. Denne test fortæller om antallet af sædceller er normalt, og om de er gode til at svømme. I 2019 er vi også startet på at anbefale alle par, at de får foretaget en SDI®-test. Testen afslører, om sædcellernes DNA er skrøbeligt. Det er et meget hyppigt problem, som også kan ses hos mænd, der har helt normal sædkvalitet.
De seneste år er der kommet meget ny forskning, som sætter fokus på mandens rolle i forbindelse med nedsat fertilitet og sundhed hos barnet. Det overraskende nye er, at mandens sundhed før undfangelsen har særlig stor betydning på sundheden hos det fødte barn. Information omkring bedre sundhed er derfor en vigtig del af vores rådgivning af parrene.

Birgit Thalwitzer, Jordemoder.dk i Fredericia, Odense og Åbenrå

Speciallæge Birgitte Rindom, JunoIVF, Kbh. K

Hvis en årsag overses, er resultatet ofte, at fertilitetsbehandlingen ikke lykkes. I Danmark tilbydes fertilitetsbehandling i offentligt regi, men det er faktisk kun ca. 71 % af de barnløse par, som opnår graviditet efter behandling på den offentlige klinik.
Når I kommer hos JunoIVF, starter vi derfor med en grundig udredning af BÅDE manden og kvinden.

En vigtig undersøgelse af manden er en SDI®-test. Det viser sig nemlig, at cirka halvdelen af mændene har sædceller, hvor DNA’et er skrøbeligt. Disse mænd ofte har normal sædkvalitet, så det er afgørende at få lavet en SDI®-test.

Skrøbeligt DNA i sædcellerne er heldigvis et problem, som der kan gøres noget ved. Vi hjælper jer med at finde årsagen(erne), så manden kan opnå en bedre fertilitet. Dermed øges sandsynligheden for en succesfuld behandling.

SDI®-testen bør selvfølgelig foretages allerede i starten af jeres forløb, så skuffende behandlinger så vidt muligt kan undgås. Når I køber testen hos JunoIVF, er eventuel udredning af årsagerne samt en Opfølgende SDI®-test inkluderet.

Birgitte Rindom JunoIVF