Beretninger fra læger og fagfolk

Her på siden vises nogle beretninger fra læger og fagfolk
indenfor fertilitets området.

Professor Peter Humaidan, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet i Skive samt Aarhus Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Beskadigelse af sædcellernes DNA har stor betydning for succesraterne ved de forskellige typer af fertilitetsbehandling, som vi i dag kan tilbyde. Herudover kan beskadigelse af DNA’et udgøre et generelt sundhedsmæssigt problem for manden på længere sigt. Endelig kan beskadigelse af sædcellens DNA hos barnet resultere i mutationer, som kan påvirke barnets sundhed.

På den baggrund synes jeg, at det er en god idé, at alle par, som gennemgår fertilitetsbehandling, får lavet en SDI®-test så tidligt i deres behandlingsforløb som muligt.
SDI®-testen gør det muligt at identificere de mulige årsager hos manden, og eventuelt reducere DNA beskadigelse ved bl.a. ved omlægning af livsstil og eventuel behandling med antioxidanter. Som følge heraf vil det enkelte par kunne udnytte det offentlige behandlingstilbud mere optimalt, reducere ”time to pregnancy”. Samtidigt øges chancen for at opnå fødsel af et raskt barn.
I september 2019 opstarter vi et stort forsøg, hvor det skal vurderes om test af sædcellernes DNA-skrøbelighed fremover skal være en del af det offentlige behandlingstilbud i Danmark. Resultaterne af dette forsøg forventes at foreligge i 2021/2022 og vil forhåbentlig betyde, at det offentlige tilbud til de ufrivilligt barnløse par fremover kan blive endnu bedre.

Peter Humaidan, Fertilitetsklinikken Regionshospitalet i Skive

Henriette Svarre Nielsen, Professor, Dr. Med., Enheden for gentagne graviditetstab, Fertilitetsklinikken, Hvidovre hospital.

Indtil for få år siden havde man hovedsagelig fokus på årsager hos kvinden, når et par oplevede en spontan abort eller havde gentagne graviditetstab.
Flere nye studier peger på, at DNA’et i sædcellerne kan spille en afgørende rolle. De mulige årsager hos manden bør derfor også tages i betragtning. Undersøgelse af sædcellernes DNA-skrøbelighed kan ifølge den Guideline, som det Europæiske Fertilitetsselskab (ESHRE) udgav i 2017, udføres for at finde mulige forklaringer på graviditetstabene.
Test af DNA-skrøbelighed i sædceller er endnu ikke en del af det offentlige behandlingstilbud i Danmark. I de kommende år benytter vi SDI®-testen fra SPZ Lab i forbindelse med to store forsøg. Forsøgene skal afklare den mulige sammenhæng imellem skrøbeligt DNA i sædcellerne og spontan abort samt gentagne graviditetstab.

Henriette Svarre Nielsen, Enheden for Gentagne Graviditetstab

Martin Blomberg Jensen, Dr. Med., læge, Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

Jeg har siden 2011 benyttet SDI®-testen i forbindelse med tre videnskabelige forsøg.

Det første studie var randomiseret og dobbelt-blindet og gav en ganske fin vurdering af SDI®-testens præcision. SPZ Lab havde nemlig ikke mulighed for at vide, hvornår prøven var fra samme mand. Studiet viste meget tydeligt, at SPZ laver en test med en meget høj præcision (se videnskabelig artikel). SPZ Labs grundige kvalitetskontrol er af stor betydning ved undersøgelse af mandens fertilitet og forbedring af denne.

Undersøgelse af sædcellers DNA-skrøbelighed er en parameter, hvis anvendelighed har været til stor diskussion de seneste år. Det er derfor vigtigt, at man benytter metoder med høj kvalitet. Det har SPZ Lab bevist, at de har i vores forsøg.

Martin Blomberg Jensen, Rigshospitalet

Speciallæge Katrine Haahr, JUNOGYN, København SV

JUNOGYN er en gynækologisk klinik ved Sluseholmen, hvor vi lægger vægt på at give jer en god start på fertilitetsbehandlingen. Vi udfører behandling ved insemination (IUI), men inden denne foretages, er det vigtigt at få overblik over de udfordringer I har med fertiliteten.

Vores personale har alle mange års erfaring og solid baggrund i gynækologi, og vi foretager en grundig udredning af både manden og kvinden.

Almindelig undersøgelse af sædkvalitet udføres her på klinikken, mens SDI®-testen udføres af SPZ Lab, som vi har indledt et samarbejde med i 2022.
SDI®-testen undersøger om sædcellernes DNA er skrøbeligt. Dette har stor betydning for mandens fertilitet, og er afgørende for graviditetschancen ved IUI-behandling. Det er vigtigt, at SDI®-testen foretages allerede fra starten, så I kan mindske risikoen for skuffende behandlinger og et langtrukket forløb.

Katrine Haahr JUNOGYN

Speciallæge Birgitte Rindom, JunoIVF, Kbh. K

Hvis en årsag overses, er resultatet ofte, at fertilitetsbehandlingen ikke lykkes. I Danmark tilbydes fertilitetsbehandling i offentligt regi, men det er faktisk kun ca. 71 % af de barnløse par, som opnår graviditet efter behandling på den offentlige klinik.
Når I kommer hos JunoIVF, starter vi derfor med en grundig udredning af BÅDE manden og kvinden.

En vigtig undersøgelse af manden er en SDI®-test. Det viser sig nemlig, at cirka halvdelen af mændene har sædceller, hvor DNA’et er skrøbeligt. Disse mænd ofte har normal sædkvalitet, så det er afgørende at få lavet en SDI®-test.

Skrøbeligt DNA i sædcellerne er heldigvis et problem, som der kan gøres noget ved. Vi hjælper jer med at finde årsagen(erne), så manden kan opnå en bedre fertilitet. Dermed øges sandsynligheden for en succesfuld behandling.

SDI®-testen bør selvfølgelig foretages allerede i starten af jeres forløb, så skuffende behandlinger så vidt muligt kan undgås. Når I køber testen hos JunoIVF, er eventuel udredning af årsagerne samt en Opfølgende SDI®-test inkluderet.

Birgitte Rindom JunoIVF