Forskning

Grundlaget for SPZ Lab er mere end 30 års forskning indenfor fertilitet, sundhed og forebyggelse. Siden virksomheden blev stiftet i 2006, har vi deltaget en række nationale og internationale forskningsprojekter. Resumér af denne forskning er omtalt nedenfor.

Assessment of Sperm DNA Integrity and Implications for the Outcome of ICSI Treatments.

af: Preben Christensen og Anders M. Birck

Publiceret i Springer: Intracytoplasmic Sperm Injection 2018, pp. 63-84.

Præcis og korrekt måling af DNA-integritet i sædceller er en essentiel metode for at opnå en effektiv fertilitetsbehandling, hvor der både fokuseres på udfordringer hos manden og kvinden.

Dette review fokuserer på anvendelse af Sperm Chromatin Struktur Assay (SCSA) og flowcytometri, som kombineret med grundig kvalitetskontrol sikrer resultater af meget høj kvalitet.

Øget grad af DNA-beskadigelse i sædcellerne har meget stor betydning for naturlig fertilitet og graviditetschance ved inseminationsbehandling (IUI). Betydningen er mindre, men stadig markant for reagensglasbefrugtning (IVF) samt mikroinsemination (ICSI).

Uanset, at der udvælges de bedste embryoner til transfer, tyder flere og flere studier på, at beskadigelse af DNA kan resultere i graviditetstab og desuden have negativ effekt for fosterets sundhed.

Det er vist i flere studier, at mænd med nedsat fertilitet, på længere sigt også har øget risiko for en lang række alvorlige sygdomme, bl.a. cancer og hjerte-kar-sygdomme. Hvis manden har nedsat fertilitet som følge af øget beskadigelse af DNA’et, er det derfor vigtigt med en grundig udredning.

Sperm DNA damage and clinical recommendations.

af: Preben Christensen og Peter Humaidan

Publiceret i Transl Androl Urol. 2017;6(Suppl 4):S607–9. doi: 10.21037/tau.2017.03.34

Diskussionen af den kliniske anvendelse af tests af sædcellens DNA tager oftest udgangspunkt i termen ’DNA-fragmentering’, som er baseret på ’forældet’ hypotese om at sædcellens DNA er stabilt og ikke forandres.

Den nye ’two-step’ hypotese er baseret på den opfattelse, at DNA’et i sædcellerne hos mænd med nedsat fertilitet, har en øget skrøbelighed og derfor let beskadiges under sædcellens rejse til og befrugtning af ægget. Beskadigelsen er en dynamisk og progressiv proces, som i sin yderste konsekvens resulterer i dobbeltstrenget DNA-brud, hvorfor DNA’et brydes op i fragmenter (altså fragmenterer).

Den nye hypotese forklarer, hvorfor de forskellige typer af fertilitetsbehandlinger påvirkes i forskellig grad. Hos manden med nedsat fertilitet er det vigtigt at afklare de årsager, der kan være til den øget DNA-skrøbelighed.

Uanset type af fertilitetsbehandling, vil korrektion af disse faktorer have en positiv effekt på behandlingsresultatet og vil desuden kunne bidrage til en bedre sundhed hos det fødte barn.