Opfølgning

For at kunne følge op på de ændringer du foretager for at forbedre fertiliteten, er det vigtigt at foretage en ny SDI®-test efter cirka 3 til 4 måneder. Forbedringen er mulig, fordi der hele tiden produceres nye sædceller. Det tager 72 dage fra den første deling af stamcellerne i testiklerne til de nye sædceller er færdige.

Resultatet af den nye SDI®-test viser forhåbentlig, at DFI nu er lavere. Ud fra den nye DFI-værdi kan I vælge den mest optimale fertilitetsbehandling.

Ændring i DFI

I studiet, som blev offentliggjort ved det Europæiske Fertilitetsmøde i 2017, deltog i alt 96 mænd, som i starten have en DFI-værdi over 15. Resultaterne af dette studium giver et fingerpeg om den mulige forbedring i DFI.

Ved den opfølgende SDI®-test (efter 6 måneder) havde 16 mænd opnået en DFI-værdi under 15, mens 42 mænd havde en DFI-værdi mellem 15 og 25. De resterende 38 mænd havde stadig en DFI-værdi over 25. Den gennemsnitlige forbedring i DFI var fra 34,1 % til 25,7 % (8,4 %), men der var store individuelle forskelle.
Den største forbedring blev opnået af en mand, som efter aftale med lægen stoppede med at tage antidepressiv medicin. Manden forbedrede DFI fra 92,0 til 34,1!

Stigning i DFI

Opfølgning giver ind i mellem nogle store overraskelser. I det studium, som blev offentliggjort ved det Europæiske Fertilitetsmøde i 2017, var der en mand (JK), hvor DFI steg fra 59,4 til 87,6!

Det opfølgende spørgeskema blev benyttet til at afsløre årsagen til den markante stigning. JK havde ganske vist lagt livsstilen om, havde spist mere sundt og motioneret mere. I perioden havde JK tabt 6 kilo. JK havde desværre også taget flere præparater med vitaminer og mineraler. En blodprøve viste, at han var forgiftet med jern. Han stoppede derfor indtagelse af alle præparater i juni 2014. Udskillelsen af jern tog lang tid. DFI faldt gradvist og var i juni 2017 nede på 15,5, hvor parret også opnåede graviditet. Se forløbet for JK.

Uændret DFI

Selvom livsstilen forbedres og der tages hensyn til andre faktorer, vil nogle mænd ikke kunne opnå en forbedring i DFI. Det er selvfølgelig vigtigt at være både grundig og systematisk, men hos nogen mænd er det ikke muligt at ændre DFI.

IC er en af de andre deltagere i studiet, som blev offentliggjort ved det Europæiske Fertilitetsmøde i 2017. IC startede med at forbedre livsstilen, drak mindre sodavand og motionerede mere. Da der ikke rigtigt skete en forbedring i DFI, forsatte IC i en lang periode ihærdigt med forskellige tiltag. Blandt andet holdt han helt oppe med at drikke alkohol og kaffe samt undgik gluten og mælk. Ingen af disse tiltag havde dog nogen effekt på DFI.  Se forløb for IC.