Hvem er vi?

SPZ Lab er stiftet i 2006 af to danske forskere. Vores fokus er på mandens fertilitet og sundhed og forskning indenfor dette felt.

SPZ Lab er stiftet for at tilbyde vores viden til barnløse par og fertilitetsklinikker i Europa.

Preben Christensen, Ph.D., Direktør.
Anders Muusfeldt Birck, Ph.D.,

Preben (til venstre) og Anders (til højre) er stiftere af SPZ Lab A/S.

Preben startede sin forskning i 1992 og modtog Ph.D.-graden i 1995. Fra 1995 til 2006 var han leder af to store forskningsprojekter på Københavns Universitet (tidl. KVL). Målet med projekterne var at udvikle nye metoder baseret på flowcytometri til undersøgelse af sædkvalitet. Forskningen omfattede også gennemførelse af de hidtil største fertilitetsforsøg på kvæg og svin på verdensplan.

Fra 2000 omfattede forskningen også human sæd og analyser af DNA i sædceller blev påbegyndt. Resultaterne af denne forskning førte til, at SPZ Lab blev stiftet.

Anders modtog Ph.D.-graden i 2007 for sin forskning indenfor sædkvalitet og sædcellens akrosom reaktion. Denne forskning kombinerede forskellige metoder indenfor flowcytometri og blev valideret i forbindelse med de store fertilitetsforsøg.

Anders er i dag International Medical Director ved Pharmacosmos A/S og er næstformand i SPZ Lab’s bestyrelse. Desuden er han rådgiver i forbindelse med SPZ Lab’s forskningsprojekter.

Anders Ørgaard, Professor, Ph.D., Advokat

Anders er formand for bestyrelsen i SPZ Lab.

Han er Ph.D. i formueret og professor ved Aalborg Universitet. Samtidig er Anders advokat (H) ved TVC Advokatfirma.

Anders var en af hovedarkitekterne bag opbygningen af jurauddannelsen ved Aalborg Universitet, hvor han var institutleder på Juridisk Institut i perioden 2011-2016.

Anders har publiceret en række af bøger og artikler om formueretlige, procesretlige og selskabsretlige emner. Han underviser i formueret og insolvensret.

I 2021 modtog Anders Ridderkorset af Dannebrogordenen.

Wajida Qureshi, Speciallæge i alm. medicin

Wajida er tilknyttet SPZ Lab som konsulent og deltager i udvidet undersøgelse og blodprøver af mænd med nedsat fertilitet.

Wajida har siden 2012 arbejdet i Ørestad lægeklinik med 3700 tilknyttet patienter. Hun er leder af klinikken.

Hun blev læge i 1998 og Special Læge i 2007. Hendes erfaring er bred og omfatter Søværnet, hvor hun undersøgte mænd i forbindelse med session. Hun har arbejdet som mediciner/kommunelæge i Norge og som almen mediciner i Sverige. I dette arbejde har hun deltaget i akut medicin.

Hun har været ansat i forsikringsselskabet Euro Accident og rådgiver om forsikringssager. Hun har arbejdet for SellmerDiers sædbank (Born Donorbank) og haft ansvar for godkendelse af sæddonorer.

Desuden har Wajida siden 2000 været stævnelæge ved diverse sportsarrangementer bl.a. kick boksning, boksning og thaiboksning.

Monica Lisa Warrer, Diætist og Sundhedsrådgiver

Monica arbejder hos SPZ Lab som diætist og arbejder med sundhedsrådgivning af mænd med nedsat fertilitet.

Monica er Professions bachelor i Ernæring og Sundhed (2004) og Cand. Pæd. (2008).

Fra 2008 til 2019 arbejdede Monica i Tårnby Kommune som Sundhedskonsulent med at rådgive borgere med at opnå et sundere liv gennem kost og motion. Disse borgere var oftest ramt af forskellige typer af kroniske sygdomme.

Udover rådgivningen af mænd med nedsat fertilitet kan Monica foretage en kostanalyse. Privat arbejder Monica løbende med at udvikle nye, lækre retter uden kød målrettet børnefamilier.

Kirsten Møller, Bogføring og Økonomi

Kirsten har mange års erfaring med regnskab og økonomi gennem egen virksomhed, Sigma Bogføring. Kirsten har været med fra stiftelsen af SPZ Lab og har ansvaret for den overordnet økonomi, moms, told mv.

Steen Schnack Grønfeldt, Digital markedsføring

Steen er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af SPZ Lab’s webløsning, e-handel, digitale kommunikation og markedsføring.

Steen har en erhvervssproglig uddannelse fra CBS samt en Master i Tværmedial Kommunikation fra Københavns Universitet.

Steen har i en årrække arbejdet med udvikling af webløsninger, e-commerce og digital markedsføring i flere danske virksomheder (senest i Bang & Olufsen, LanguageWire og Jabra). Herudover har han som konsulent og rådgiver bidraget til øget digital synlighed for en række andre danske virksomheder.