Inseminationsbehandling (IUI)

Ved inseminationsbehandling placeres mandens sæd direkte i kvindens livmoder. IUI er forkortelse for Intrauterin Insemination. Denne behandling tilbydes oftest til par, hvor der ikke er en klar årsag til barnløsheden, hvor manden har let nedsat sædkvalitet eller kvinden har uregelmæssig ægløsning.

Undersøgelse og stimulation af kvinden

Ved insemination er det vigtigt, at der er normal passage i kvindens æggeledere. Kvinden testes for klamydia før behandling. Æggelederne undersøges ved, at der sprøjtes væske igennem dem, så det sikres, at der er gennemløb.

Inseminationsbehandlingen kan gennemføres i kvindens egen cyklus, men chancen for graviditet øges, hvis dannelsen og løsningen af æg stimuleres ved hjælp af hormoner.

Oprensning af sæden
En sædprøve fra manden oprenses i laboratoriet, så bevægelige og normale sædceller isoleres fra sædvæsken. Den koncentrerede prøve af sædceller suges op i et lille plastikkateter.

Insemination i livmoderen (IUI)

Inseminationen udføres i de timer, hvor ægløsningen sker. Dette tidspunkt fastlægges ved ultralydsskanning. Et lille plastikkateter føres op gennem livmoderhalsen og ind i livmoderen, hvor sædcellerne afleveres. Det tilstræbes, at der insemineres mindst 1 million bevægelige sædceller. Antallet af sædceller er væsentlig højere end det, der når ind i livmoderen ved et normalt samleje. Antallet af sædceller, som når op i æggelederne, er derfor mange gange højere end normalt og øger dermed chancen for en befrugtning.

Graviditetschancen ved IUI

Graviditetschancen er cirka 12 til 15 % per IUI-behandling. Når behandlingen ikke lykkes, kan det skyldes, at der ikke sker en befrugtning. En anden årsag kan være, at sædcellens DNA er skrøbeligt og derfor beskadiges under sædcellens svømmetur til ægget eller under befrugtningen. Selvom befrugtningen gennemføres, vil det befrugtede æg ikke være levedygtigt. Resultatet er, at det enten ikke sætter sig fast i livmoderen eller, at der opstår en spontan abort.