Jeres fertilitetsforløb

Når I starter jeres fertilitetsforløb, er det ikke til at vide, hvilken rejse I skal ud på.
For nogle par er det en rejse, som hurtigt fører til det ønskede barn. For andre par er det en lang og opslidende rejse, som løber over flere år og byder på mange skuffelser undervejs.
Uvished og de mange hormonbehandlinger og skuffelser kan føre til, at I undervejs mister troen på, at det vil lykkes. Det er derfor vigtigt, at I fra starten træffer nogle valg, så I kan sikre jer bedst muligt.
Undersøgelserne og behandlingerne vil, når rejsen forløber over flere år, ofte komme til at foregå på flere forskellige klinikker. For at sikre at intet bliver overset, bliver I derfor nødt til selv at holde styr på jeres undersøgelser.

Livsstil

Allerede når I begynder at tænke på at få et barn, er det vigtigt at have en sund livsstil. Tidligere var det mest kvindens livsstil under graviditeten, der blev lagt vægt på. Ny forskning viser dog, at mandens sundhed de sidste 3 måneder før undfangelsen har langt større betydning for fertiliteten og barnets sundhed. Det er vigtigt, at jeres forsyning med vitaminer og mineraler er korrekt. I skal undgå at tage kosttilskud, som kan have en skadelig effekt.

Hos lægen
Fertilitetsforløbet starter oftest hos lægen, som henviser jer til de første undersøgelser. I første omgang afklares det, om der er normale menstruationer og ægløsninger. Passage i æggelederne undersøges ligeledes, og der udføres en almindelig test af sædkvaliteten hos manden.
Når I er hos lægen, skal I bede om også at få foretaget en test af D-vitamin. D-vitaminet er afgørende for en normal fertilitet hos kvinden og manden. Resultatet af testen er nødvendigt, for at I kan få en korrekt dosis og undgå at få for meget eller for lidt.

Hos gynækologen

Behandlinger med insemination (IUI) udføres ofte på en gynækologisk klinik. IUI-behandlingerne er en del af det offentlige behandlingstilbud. Der gennemføres typisk 3 til 6 IUI-behandlinger.

Hvis manden har sædceller med skrøbeligt DNA, er der stor risiko for, at IUI-behandlingerne IKKE vil føre til den ønskede graviditet.
Undersøgelse af DNA-skrøbelighed er endnu ikke en del af det offentlige behandlingstilbud. Det betyder, at I selv skal træffe et valg om at købe SDI®-testen. Testen bør vælges i starten af jeres fertilitetsforløb, så I kan udnytte det offentlige behandlingstilbud bedst muligt. SDI®-testen kan hjælpe manden til at forbedre fertiliteten. Samtidig kan testen kan hjælpe jer til at undgå nogle af de skuffende behandlinger.

På fertilitetsklinikken

Hvis IUI-behandlingerne ikke fører til den ønskede graviditet, vil I blive henvist til fertilitetsbehandling på en offentlig klinik. På dette tidspunkt har I måske allerede være i gang i et år og er kede af den megen tid, I bruger på undersøgelser, ventetid og behandlinger. Ved reagensglasbefrugtning (IVF) og mikroinsemination (ICSI) skal kvinden igennem hormonbehandlinger og udtagning af æg. Hvis I endnu ikke har fået foretaget en SDI®-test, er det ikke muligt at tage højde for sædcellernes DNA-skrøbelighed ved behandlingen. Uanset om der er tale om IVF eller ICSI, kan DNA-skrøbeligheden betyde, at behandlingerne mislykkes. De befrugtede og flotte æg sætter sig ikke fast i livmoderen eller der opstår en spontan abort.

På den private fertilitetsklinik
Når det offentlige behandlingstilbud på 3 IVF/ICSI-behandlinger er opbrugt, er jeres mulighed at forsætte i en privat fertilitetsklinik, hvor I selv skal betale.
De 3 mislykkede IVF/ICSI-behandlinger betyder samtidig, at det er en god idé at få undersøgt, om I begge har et normalt antal kromosomer. I nogle lande er det en standardanbefaling, at denne test udføres efter 3 mislykket IVF/ICSI-behandlinger. Da I er færdige i offentligt regi, er det en test, som I selv skal betale.

Ægdonation

Når fertilitetsrejsen er blevet rigtig lang, er en af de hyppige forklaringer på de mange skuffende behandlinger oftest kvindens alder. Det kan selvfølgelig være, at hun ikke producerer nok æg eller æg af dårlig kvalitet. En anden meget sandsynlig årsag til, at I endnu ikke har haft succes, at manden har sædceller med skrøbeligt DNA.
Hos cirka 40 % af de par, som henvises til ægdonation, har manden en DFI-værdi over 25. Den høje DFI er i mange tilfælde den direkte årsag til de skuffende behandlinger og at parret til sidst bliver henvist til ægdonation. Se udtalelse af Mohamed Khalil.

DFI > 25
Hvis manden har høj DFI, er det vigtigt at finde årsagerne. Mange mænd kan opnå en lavere DFI, når årsagerne behandles. Hvis det ikke er muligt, kan man vælge at udtage sædceller direkte fra testiklen ved TESA. Alternativt kan man overveje at benytte sæd fra en donor.