Hvorfor bliver du ikke gravid?

Det kan være meget frustrerende at ønske sig en baby, når man gang på gang oplever ikke at blive gravid.

Hos de fleste par opstår graviditeten spontant. I dag er det dog sådan i Danmark, at cirka 20 % af alle, der ønsker sig et barn, ikke bliver gravide.

Det kan være svært at erkende, at der er behov for hjælp. Samtidig øges usikkerheden, når man ikke kender årsagerne til, at graviditeten udebliver.

Læs hvordan Louise og Lars og andre par er blevet hjulpet til vellykket graviditet

Hyppige årsager

Undersøgelserne hos læge og eventuel supplerende undersøgelse hos gynækolog sigter mod at afklare de mest hyppige årsager. Hos kvinden er det især problemer med uregelmæssig menstruation/PCOS, dårlig passage igennem æggelederne og endometriose.

Hos manden udføres en undersøgelse af sædkvaliteten.

En test af sædcellernes DNA-skrøbelighed udføres endnu ikke i offentligt regi i Danmark. Skrøbeligt DNA er imidlertid en meget vigtig årsag til nedsat fertilitet, som ses hos cirka 50 % af de barnløse par.

Hos lægen

Undersøgelse hos lægen vil for mange par kunne give den første forklaring på, hvorfor graviditeten udebliver.

I nogle tilfælde er det et spørgsmål om at have (ubeskyttet) samleje på det rigtige tidspunkt i forhold til ægløsning. Men det kan også være, at kvinden har uregelmæssige eller manglende menstruationer. Hos kvinder, som tidligere har haft en infektion, kan der være nedsat eller manglende passage i æggelederne.

For mandens vedkommende udføres der en test af sædkvaliteten. Mere end hver femte unge mand har i dag så dårlig sædkvalitet, at han har ringe mulighed for at gøre en kvinde gravid.

Hos cirka 15 % af parrene vil de indledende undersøgelser dog ikke finde nogen klar årsag til, at der ikke opnås graviditet.

Grundig undersøgelse
I starten af et fertilitetsforløb er det ikke alle typer af tests, som udføres i offentligt regi. Nogle årsager til nedsat fertilitet ses sjældent, og der undersøges kun for disse, hvis der er en særlig mistanke.

Eksempelvis udføres en undersøgelse af antallet af kromosomer hos manden og kvinden først, når parret har haft 3 spontane aborter. Begrundelsen for at vente med denne test er, at problemet ses sjældent og, at testen er dyr.

Fertilitetsrejsen

Når I starter jeres fertilitetsrejse, er det ikke til at vide, hvor lang rejsen bliver. Nogle par lykkes hurtigt med at få det ønskede barn. For andre par er der tale om et projekt, som løber over flere år.

For cirka 7 ud af 10 par lykkes det at opnå et barn i den offentlige fertilitetsbehandling. Mange par forsætter derefter i privat fertilitetsbehandling.

For at undgå at jeres fertilitetsrejse bliver til en ”jordomsejling”, bør I overveje det hele grundigt fra starten.

Hos både kvinden og manden spiller en sund livsstil en vigtig rolle. Derfor bør I spise sundt, motionere regelmæssigt, reducere indtagelse af alkohol og tabe jer, hvis I er overvægtige.

Der kan være flere gode grunde til selv at betale for nogle ekstra tests tidligt i jeres forløb. Hvis kvinden eksempelvis er udfordret af PCOS eller endometriose, er det ekstra vigtigt at mandens fertilitet er optimal.

Derfor bør I overveje at få udført en test af DNA-skrøbelighed allerede i starten. Det er et meget hyppigt problem, som, hvis det overses, øger risikoen for skuffende behandlinger og en unødig lang fertilitetsrejse.

Testen af sædcellernes DNA-skrøbelighed bør udføres, uanset om der er problemer hos kvinden og uanset om manden har normal sædkvalitet.

Kosttilskud

De seneste år er det blevet meget populært med indtagelse af forskellige kosttilskud og antioxidanter. Der er dog grund til at være meget varsom på dette punkt.

Et almindeligt præparat med vitaminer og mineraler, som overholder den daglige anbefalede dosis, er ok. Hvis I ikke har taget tilskud i flere år, er det muligvis også okay at tage to tabletter dagligt i en periode på 3 måneder.

Det er ikke tilrådeligt at tage mere, uden at I ved præcis, hvilket mineral eller vitamin I mangler og hvor meget. De fleste vitaminer og mineraler har nemlig en skadelig effekt, hvis dosis bliver for høj.

Mange af de nye kosttilskud på markedet indeholder meget høje doser af forskellige vitaminer og mineraler. Særligt de vandopløselige vitaminer ses i nogle præparater i doser, som er over 1000 % af anbefalet daglig dosis. Ofte beskriver disse præparater ikke den skadelige effekt, men anbefaler at man taler med sin læge.

Korrekt forsyning med D-vitamin er vigtigt både for kvindens og mandens fertilitet. Samtidig er D-vitamin et eksempel på, at for høj dosering kan have en skadelig virkning. I bør derfor få foretaget en test hos egen læge. Testen kan afklare om I mangler D-vitamin, og hvor meget I skal tage.