Forbedring af mandens fertilitet

Det tager cirka 74 dage at lave nye sædceller.

Mandens fertiliteten kan forbedres ret hurtigt, hvis de faktorer, der påvirker sædproduktionen korrigeres.

Mere robust DNA

I de sidste 2-3 uger i produktionen af en sædcelle sker der nogle meget markante ændringer, som kan have afgørende betydning for mandens fertilitet (Marchetti og Wyrobek 2008). Sædcellens DNA pakkes meget tæt samtidig med at den mister evnen til at reparere skader på DNA’et.

At denne proces går godt, kræver at der er en god balance imellem DNA-beskadigelse og reparation i alle kroppens celler. Vores livsstil påvirker disse faktorer, men en lang række andre faktorer har også betydning.

Spørgeskema og vejledning

I starten af 00’erne var opfattelsen, at DFI ikke kunne ændres. Flere forskere sagde, at DFI var nærmest som et ’fingeraftryk’. Hvis man undersøgte en mand igen, ville man derfor få samme resultat.

Vi blev derfor meget overrasket, da vi i 2008 undersøgte en tysk mand igen. Hans DFI var nemlig faldet fra 47 til 22 på blot 6 uger.

Den tyske fertilitetsklinik oplyste, at manden efter den første test var stoppet med at ryge 30 cigaretter om dagen!

Denne historie blev årsagen til, at SPZ Lab begyndte at bruge et spørgeskema til at indsamle information om de mænd, som havde en DFI over 15. Formålet var at kunne forklare, hvorfor manden har nedsat fertilitet. Siden 2012 er vi begyndt at tilbyde manden en personlig vejledning til at forbedre fertiliteten. Vores samarbejde med to Irske fertilitetsklinikker blev offentliggjort på det Europæiske Fertilitetsmøde i 2017.

Naturligt gravid

Hvis I har været i gang med behandling i længere tid, kan det være svært at forstå, at mandens fertilitet kan være så afgørende for jeres graviditetschance.

Vi kan naturligvis ikke love, at DFI forbedres, men vores tal viser at 2 ud af 3 mænd opnår en reduktion i DFI på mere end 5 procentpoint. Cirka 10-15 procent af de par vi hjælper, opnår faktisk graviditet naturligt, når DFI forbedres.

Læs eksempelvis om Søren og Mirah, som havde forsøgt 6 år, inden de blev klar over at DFI’en var problemet.

Opfølgende SDI®-test

Hvis I ikke opnår graviditet naturligt, kan en ny SDI®-test efter 3 måneder fortælle, hvor meget DFI er forbedret. Hvis den eksempelvis er forbedret fra 27 til 22, så er jeres mulighed for at opnå graviditet ved ICSI behandling forbedret betydeligt.

Hos mange par er der udfordringer hos både manden og kvinden. Der er derfor en god forklaring på, at graviditeten ikke opstår spontant. Men hvis kvinden eksempelvis har PCOS eller endometriose, så er det jo særligt vigtigt at mandens fertilitet er i top.

Forbedring af DFI kan være det ekstra skub I har behov for.

Sædkvalitet

Metoder til undersøgelse af sædkvalitet er ikke specielt præcise. Det er en af årsagerne til, at forbedringer i mandens sædproduktion, ikke ses så tydeligt i antallet af sædceller eller deres bevægeligt.

Antallet af stamceller i testiklen hos manden, anlægges allerede i fosterlivet. Påvirkning af moderen under graviditeten er i reglen årsag til, at manden senere får en nedsat sædkvalitet. Hvis det er tilfældet, kan det også være svært at manden opnå en markant forbedring i DFI.