Forbedring af mandens fertilitet

Når der foretages en korrektion af de faktorer, som påvirker sædproduktionen hos den voksne mand, kan han opnå en forbedring i fertiliteten på blot 3 måneder.
De 3 måneder er den tid, det tager for de nye sædcellerne at blive dannet i testiklen og modnet i bitestiklen.

Sædkvalitet

Mængden af sædceller en mand kan producere bestemmes i hovedtræk af antallet af stamceller i testiklen. Da antallet af stamceller er fastlagt allerede i fosterlivet, har ændringer foretaget af den voksne mand ingen betydning for antallet af sædceller, manden kan producere. Der kan dog ses en lille forbedring i sædcellernes udseende og evne til at svømme.

Mere robust DNA
De fleste faktorer, som påvirker sundheden, har en beskadigende effekt på DNA’et eller påvirker cellernes evne til at reparer DNA. Korrektion af disse faktorer betyder, at manden i løbe af 3 måneder kan producere sædceller mere robust DNA. Det betyder, at manden kan opnå en forbedring i fertiliteten. Ændringerne i DNA’et er langt mere markante, end de ændringer der ses i sædcellernes udseende eller evne til at svømme.

Epigenetik

Det er ikke muligt på forhånd at sige, hvor stor en forbedring i fertiliteten en mand kan opnå. Årsagen er, at livsstil og andre faktorer påvirker forskelligt fra person til person. Hvis din kæreste ikke bliver gravid, kan det være svært at tro på, at det skyldes at du ryger 10 cigaretter om dagen. Du kan helt sikkert nævne flere af dine venner, som ryger og alligevel har opnået graviditet med kæresten.
Hvis din DFI-værdi er over 15, og du samtidig er ryger, er der ingen tvivl om at dit DNA bliver påvirket. Et rygestop vil hjælpe dig til at forbedre fertiliteten.

At DNA’et påvirkes forskelligt fra person til person skyldes såkaldt ’epigenetik’. Nogle personer har Supermand-DNA, som kan tåle næsten hvad-som-helst. Alle vi andre, som kun har Clark-Kent-DNA, bliver nødt til at passe på DNA’et. Ellers får vi nedsat fertilitet og har på sigt øget risiko for forskellige sygdomme som blandt andet kræft og hjerte-kar-sygdom.

Spørgeskema og rådgivning

SPZ Lab har siden 2009 indsamlet information fra mænd, som forsøgte at forbedre fertiliteten. Informationen er løbende blevet forbedret, og siden 2012 har vi sammen med svaret på SDI®-testen sendt et spørgeskema, hvis DFI-værdien var over 15.

Informationen fra spørgeskemaet benytter vi til at give manden en personlig rådgivning med hensyn til hvad han skal gøre for at forbedre fertiliteten. Nogle gange er det et simpelt råd, som eksempelvis at stoppe med at ryge. Andre gange er der tale om at flere faktorer er årsag til den nedsatte fertilitet. Anvendelsen af spørgeskemaet sikre, at vurderingen er systematisk og ingen faktorer bliver overset. Udover livsstil kan andre faktorer, som bl.a. medicin, luftforurening og kostens sammensætning have betydning.

Opfølgende SDI®-test
Forbedring af fertiliteten kan påvises efter 3 måneder med en opfølgende SDI®-test. SPZ Labs resultater viser, at 2 ud af 3 mænd kan opnå en forbedring i DFI på mere end 5 %. Se resultater fra det Europæiske Fertilitetsmøde i 2017.
For cirka 10 % af parrene resulterer forbedringen i, at de opnår spontan graviditet.