Historien bag SPZ Lab

SPZ Lab er bygget på forskningsmæssig viden, som er skabt i en række forskningsprojekter i perioden fra 1992 til 2006.
En stor del af disse projekter omhandlede fertilitet hos husdyr (hingste, tyre og orner), mens forskning i mandens fertilitet først tog fart fra 2000.
Indtil 2000 omhandlede forskningen almindelig sædkvalitet samt anvendelse af flowcytometri.
I 2000 startede forskningen i skrøbeligheden af sædcellernes DNA.

Den brede forskningsindsats og store erfaring inden for fertilitet er en stor styrke i SPZ Labs arbejde. Tidligere fertilitetsforsøg med tyre og orner er således de hidtil største udført på verdensplan.

Forskningsindsatsen fra 1995 til 2006 havde til formål at udvikle nye tests til undersøgelse af funktionelle egenskaber ved sædceller. Den største del af disse tests var baseret på teknologien flowcytometri, som gør det muligt at opnå resultater, der er langt mere præcise end den almindelige test af sædkvalitet. Et vigtigt element i udviklingen af de nye tests var kvalitetskontrol, som sikrer at resultaterne altid har høj præcision.

Forskningen i DNA-skrøbelighed i sædceller blev påbegyndt i 2000.
Allerede i 2005 kunne vi konkludere, at DNA-skrøbelighed er en uhyre vigtig faktor for fertiliteten. Vores forskning viste endvidere, at denne faktor er helt afgørende for fertiliteten hos mange mænd. Derfor besluttede vi i starten af 2006 at stifte SPZ Lab. Målet var at tilbyde den avanceret SDI®-test og vores rådgivning til barnløse par og fertilitetsklinikker.

Rigshospitalet har i et uafhængigt studium, som er publiceret i 2018, vist, at SDI®-testen har en præcision, som er bedre end alle andre typer af tests af DNA-skrøbelighed. Den høje præcision er afgørende for at opnå pålidelige resultater og kunne rådgive mændene korrekt.

SPZ Labs mål er endvidere at støtte op om dansk forskning inden for fertilitet. Vi har allerede deltaget i mange studier og forsøg. I 2019 påbegyndes verdens hidtil største humane fertilitetsstudium på Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet i Skive. Målet med studiet er at dokumentere effekten af DNA-skrøbelighed på resultatet af fertilitetsbehandlinger ved insemination (IUI), reagensglasbefrugtning (IVF) og mikroinsemination (ICSI). Desuden vil cirka 600 mænd deltage i et studium, hvor de modtager rådgivning med henblik på at forbedre fertiliteten.