Test af sædkvalitet

En test af sædkvalitet er en standardundersøgelse, som blandt andet udføres af fertilitetsklinikker. Undersøgelsen omfatter:

  • Måling af volumen af sæden
  • Bestemmelse af koncentrationen af sædceller
  • Vurdering af sædcellernes bevægelighed (motilitet)
  • Vurdering af sædcellernes udseende (morfologi)

Antallet af sædceller i sædprøven

Volumen af en normal sædprøve er i reglen på cirka 3 ml.
Koncentrationen af sædceller skal ligge på minimum 20 millioner per ml.
Det totale antal sædceller i en normal prøve er derfor på cirka 60 millioner eller højere.

Sædcellernes bevægelighed (motilitet)
Sædcellernes bevægelse studeres i et mikroskop. Som minimum skal mindst 50 % af sædcellerne være levende og udvise en god fremadrettet svømmebevægelse.

Sædcellernes udseende (morfologi)
Testen omfatter også en vurdering af sædcellernes udseende. Dette vurderes ligeledes i et mikroskop. I en god sædprøve er mindst 15 % af sædcellerne normale.

Hvad fortæller en test af sædkvalitet?

Testen fortæller om mandens produktion af sædceller er normal. Hvis manden har en utilstrækkelig produktion af sædceller, er koncentration af sædceller i prøven lav. Det totale antal sædceller er derfor også lavt. Samtidig kan det være, at sædcellerne er dårlige til at svømme eller er unormale.

Nedsat produktion af sædceller eller dårlig kvalitet medfører en nedsættelse af mandens fertilitet. God sædkvalitet er dog ikke en garanti for, at mandens fertilitet er normal.

Hvad fortæller testen IKKE?
En test af sædkvalitet undersøger IKKE sædcellernes evne til at befrugte ægget eller om DNA’et er robust. Fertiliteten kan derfor godt være nedsat, selvom om manden har fin sædkvalitet.