Fokus på mandens fertilitet

Hos nogle mænd kan det være svært at finde en forklaring på den nedsatte fertilitet. Nedsat fertilitet skyldes ofte en kombination af flere faktorer. Derfor er der behov for at være både grundig og systematisk.

Når din DFI-værdi er over 15, vil dit svar være ledsaget af et spørgeskema. Du udfylder dette spørgeskema, og sender det retur til os. Ud fra dine svar i spørgeskemaet, giver vi dig personlig rådgivning, så du kan forbedre din fertilitet.

Historien bag

Da SPZ Lab startede med at markedsføre SDI®-testen i 2006, var der forskningsmæssigt en opfattelse af, at fertiliteten hos manden ikke kunne forbedres. Enkelte videnskabelige studier viste dog, at nogle faktorer måske havde en betydning. Det gjaldt eksempelvis rygning, diabetes, konditionstræning og mangel på visse vitaminer og mineraler.

Til at begynde med fik manden en standard anbefaling, når DFI var over 15. Anbefalingen forklarede, hvad manden eventuelt kunne forsøge for at opnå en lavere DFI. Anbefalingerne resulterede i nogle ganske interessante observationer.

Case 1

I efteråret 2009 modtog SPZ Lab en sædprøve fra en tysk mand, som 3 måneder tidligere havde haft en DFI-værdi på 41,7. Den nye SDI®-test viste, at manden nu havde en DFI-værdi på 17,6. Forbedringen var statistisk sikker og viste, at manden havde fortaget en ændring, som havde ført til mere robust DNA i sædcellerne.

Fertilitetsklinikken vidste dog ikke, hvilke ændringer manden havde foretaget. De kontaktede ham derfor for at finde ud af det. SPZ Lab modtog en mail 5 dage senere. Det viste sig, at manden efter den første SDI®-test var stoppet med at ryge 30 cigaretter om dagen!

Case 2

En irsk mand stod for den næste markante forbedring. I løbet af 4 måneder lykkedes det ham at reducere DFI fra 55,6 til 24,5!
Det viste sig, at han på tidspunktet for den første SDI®-test havde været bekymret for at få diabetes type 2. Han var nemlig overvægtig, spiste ikke særlig sundt og motionerede heller ikke.

Den høje DFI-værdi var en motivation for ham. Kosten blev ændret og han købte et årskort til det lokale fitnesscenter. Menuen var ændret til flere grøntsager og mindre kød. Samtidig begyndte han at motionere dagligt. Da han fik foretaget den anden SDI®-test, havde han tabt 10 kilo og var ikke længere bekymret for diabetes.

Indsamling af ny viden

Fra 2009 til 2012 indsamlede SPZ Lab viden fra mange mænd, som forsøgte at forbedre DFI. Målet med indsamlingen af information var at kunne forbedre rådgivningen, så flere mænd kunne opnå en bedre fertilitet.

Fra 2012 anvendte SPZ Lab 2 spørgeskemaer. Samtidig blev der etableret et samarbejde med 2 irske fertilitetsklinikker i henholdsvis Galway og Dublin.
Hvis den første SDI®-test viste, at DFI var over 15, udfyldte manden det første spørgeskema. Informationen fra dette spørgeskema blev anvendt til at anbefale manden, hvad han kunne gøre for at forbedre DFI.
For at kunne måle forbedringen, blev alle mænd tilbudt en opfølgende SDI®-test efter 3 til 6 måneder. I forbindelse med denne test udfyldte manden et opfølgende spørgeskema, så hans ændringer i livsstil og andre faktorer kunne registreres.

Forbedring af DFI

Resultaterne af samarbejdet med de to irske fertilitetsklinikker blev offentliggjort ved det Europæiske Fertilitetsmøde i 2017.

Viden fra dette studium danner basis for det spørgeskema, som SPZ Lab anvender i dag i forbindelse med rådgivning efter den første SDI®-test. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om livsstil (KRAM-faktorerne). Herudover indsamles også information om evt. sygdom og medicin, indtagelse af vitaminer, mineraler og andre kosttilskud. Desuden noteres arbejdsmæssige forhold som blandt andet risiko for indånding af støv eller udstødningsgasser.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er alle mænd, der opnår en forbedring af DFI. I studiet fra 2017 var den gennemsnitlige forbedring fra 34,1 til 25,7 (8,4 %). To ud af tre mænd opnåede en forbedring på mere end 5 %.