Den optimale fertilitetsbehandling

Den optimale fertilitetsbehandling tager udgangspunkt i de udfordringer både kvinden og manden har med fertiliteten. Mange par oplever, at der på fertilitetsklinikken stort set kun er fokus på kvinden. Dette er naturligvis ikke optimalt, da manden ofte spiller en afgørende rolle.

Resultatet af SDI®-testen (DFI-værdien) kan benyttes på to forskellige måder til at skyde genvej til det barn, I ønsker jer.

Hvis I har tiden, vil det være en god idé først at forbedre mandens fertilitet. Da det tager 3 måneder, inden manden har produceret nye sædceller, skal I udsætte eventuel fertilitetsbehandling. Læs mere på siden Opnå bedre fertilitet.

Hvis I gerne vil have fertilitetsbehandling nu,

er det vigtigt at tage hensyn til, hvor skrøbelig sædcellernes DNA er. DFI-værdien benyttes til at vælge den type af fertilitetsbehandling, som mindsker risikoen for, at sædcellens DNA beskadiges, inden ægget er befrugtet. Dermed øges jeres graviditetschance. Graviditetschancerne ved de forskellige typer af behandling ses i tabellen nedenfor.

Tabellens tal er baseret på tidligere forskning inden for emnet samt SPZ Labs resultater, som blev præsenteret ved det Europæiske Fertilitetsmøde i 2013. De angivne graviditetschancer er gennemsnitstal for flere par. For det enkelte par påvirkes graviditetschancen af flere faktorer bl.a. mandens og kvindens alder, sædkvaliteten samt eventuelle udfordringer med fertiliteten hos kvinden.

Andre udfordringer

Valget af behandlingstype skal naturligvis også tage hensyn til, om parret har andre udfordringer med fertiliteten. Hvis manden eksempelvis har stærkt nedsat sædkvalitet, vil det være nødvendigt at vælge ICSI-behandling, også hvis DFI er under 15. Hvis DFI er under 15, og kvinden eksempelvis har dårlig passage i æggelederen, vil det være optimalt at vælge IVF-behandling.

Variation i DFI
DFI kan variere lidt fra sædprøve til sædprøve. Variationen skyldes dels forskel på sædprøverne og dels målevariation ved testen. Uafhængig forskning fra Rigshospitalet har dokumenteret, at SDI®-testen har en meget lav variation og ligger helt i top på verdensplan (Martin Blomberg Jensen).

DFI over 25
Hos cirka hver fjerde barnløse mand er DFI over 25. Sædcellernes DNA har høj skrøbelighed og allerede, når de er i bitestiklen, bliver DNA’et beskadiget. Derfor ses også en reduktion i graviditetschancen ved ICSI-behandling. Hvis der ikke er tid til at vente på, at manden forbedrer fertiliteten, bør det overvejes at foretage ICSI-behandlingen med sædceller, som er udtaget fra testiklen (Se TESA-sædceller).