Få et mere sundt barn

Det er almindelig kendt, at moderens alder har betydning for kromosomfejl, som kan føre til at barnet fødes med bl.a. Downs syndrom.

Den nyeste forskning peger på, at faderen ligeledes har stor indflydelse på barnets sundhed. Det drejer sig om mutationer, der blandt andet kan føre til mentale sygdomme som skizofreni og autisme. Nyere forskning viser, at hele 94 % af disse mutationer kommer fra faderen!

Beskadigelse af sædcellernes DNA er en sandsynlig årsag

Den nedsatte fertilitet er det hyppigste problem, når sædcellens DNA bliver beskadiget. Graviditeten udebliver, eller der opstår en spontan abort.

Indimellem sker det, at skader på sædcellens DNA ikke forhindrer, at det befrugtede æg fortsætter udviklingen. Der opstår derfor ikke en spontan abort, men barnet fødes med nogle skader på DNA’et. Disse skader kaldes for mutationer.

Årsagen til, at mutationerne opstår, diskuteres stadig videnskabeligt. Der er teoretisk set flere muligheder, men den mest sandsynlige årsag er problemer med DNA-integriteten.

Et stigende problem

De seneste årtier er der sket en generel stigning i antallet af mentale sygdomme hos børn. For bl.a. ADHD har man været overbevist om, at det kan skyldes en større opmærksomhed på sygdommen. Tendensen er dog ret sikker for blandt andet skizofreni, hvor det årlige antal af nye tilfælde blev fordoblet fra 1976 til 1998!

Blandt de børn, der fødes i dag, vil cirka 5 % have mindst én mental diagnose, inden de er fyldt 20 år.

Øget risiko ved fertilitetsbehandling

Forskningsresultater, som blev offentliggjort i 2015, peger på, at de mentale lidelser også udgør et stigende problem ved fertilitetsbehandling. Risikoen er lidt større, end hvis barnet er undfanget naturligt. I forbindelse med fertilitetsbehandling viser tallene, at cirka 6 % af børnene vil have mindst én mental diagnose, inden de er fyldt 20 år.

Nu kunne man tro, at det er fertilitetsbehandlingen, som øger risikoen. En mere sandsynlig forklaring er imidlertid, at det der er en sammenhæng imellem nedsat fertilitet og årsagerne til, at barnet får en mental lidelse.

Robust DNA mindsker risikoen for barnet

Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget.

Hvis sædcellernes DNA er robust, er det ikke sandsynligt, at det kan gå i stykker inden ægget er befrugtet. Der er derfor god grund til at forbedre sædcellernes DNA-integritet.

SPZ Lab anbefaler, at manden har fokus på forbedre DNA-integriteten mindst 3 måneder før den ønskede graviditet. 3 måneder er den tid, det tager at producere nye sædceller. Dette vil samtidig forbedre jeres graviditetschancer.

Anne Buhr

Anne Buur, Formand, Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse (LFUB).

SDI-testen kan bidrage til, at antallet af skuffende op opslidende fertilitetsbehandlinger mindskes. Samtidig kan parrene udnytte det offentlige behandlingstilbud bedre. I LFUB håber vi, at denne test indenfor få år bliver en del af standard udredningen i offentligt regi.
Anne Buhr

Sådan forbedres DNA-integriteten

Når DNA-integriteten skal forbedres, er det vigtigt at gå systematisk til værks, så alle årsager tages i betragtning. SPZ Lab anbefaler et spørgeskema, så alle årsager kommer med.