Det siger læger og patientforening

SPZ Lab har samarbejde med flere fertilitetsklinikker og læger i Danmark og i udlandet.

På denne side kan du læse, hvad lægerne og den danske patientforening, Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse (LFUB), siger om SDI-testen:

Danmark

Peter Humaidan

Professor Peter Humaidan, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet i Skive samt Aarhus Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Beskadigelse af sædcellernes DNA har stor betydning for succesraterne ved de forskellige typer af fertilitetsbehandling, som vi i dag kan tilbyde. Herudover kan beskadigelse af DNA’et udgøre et generelt sundhedsmæssigt problem for manden på længere sigt. Endelig kan beskadigelse af sædcellens DNA hos barnet resultere i mutationer, som kan påvirke barnets sundhed.

På den baggrund synes jeg, at det er en god idé, at alle par, som gennemgår fertilitetsbehandling, får lavet en SDI-test så tidligt i deres behandlingsforløb som muligt. Testen gør det muligt at identificere de mulige årsager hos manden, og eventuelt reducere DNA beskadigelse ved bl.a. behandling med antioxidanter og livsstilsomlægning. Som følge heraf vil det enkelte par kunne udnytte det offentlige behandlingstilbud mere optimalt, reducere ”time to pregnancy” og samtidigt øge chancen for at opnå fødsel af et raskt barn.

Henriette Svarre

Henriette Svarre Nielsen, Dr. Med., Overlæge, Enheden for gentagne graviditetstab, Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

Ind til for få år siden havde man hovedsagelig fokus på årsager hos kvinden, når et par oplevede en spontan abort eller havde gentagne graviditetstab.
Flere nye studier peger på at DNA’et i sædcellerne kan spille en afgørende rolle. De mulige årsager hos manden bør derfor også tages i betragtning. Undersøgelse af sædcellernes DNA-integritet kan i følge den Guideline, som det Europæiske Fertilitetsselskab (ESHRE) udgav i 2017, udføres for at finde mulige forklaringer på graviditetstabene.
Test af DNA-integriteten i sædceller er endnu ikke en del af det offentlige behandlingstilbud i Danmark. I de kommende år benytter vi SDI-testen fra SPZ Lab i forbindelse med to store forsøg. Forsøgene skal afklare den mulige sammenhæng imellem skrøbeligt DNA i sædcellerne og spontan abort samt gentagne graviditetstab.

Martin Blomberg Jensen

Martin Blomberg Jensen, Dr. Med., læge, Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

Jeg har siden 2011 benyttet SDI-testen i forbindelse med tre videnskabelige forsøg.

Det første studie var randomiseret og dobbelt-blindet og gav en ganske fin test af SPZ Lab’s præcision. SPZ Lab havde nemlig ikke mulighed for at vide, hvornår prøven var fra samme mand. Studiet viste meget tydeligt, at SPZ laver en test med en meget høj præcision. SPZ Lab's grundige kvalitetskontrol er af stor betydning, når målet er at måle en forbedring af mandens fertilitet.

Undersøgelse af sædcellers DNA-integritet er en parameter, hvis anvendelighed har været til stor diskussion de seneste år. Derfor er derfor vigtigt, at man benytter metoder med høj kvalitet. Det har SPZ Lab bevist, at de har i vores forsøg.

Anne Buhr

Anne Buur, Formand, Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse (LFUB).

SDI-testen kan afsløre, om sædcellernes DNA er skrøbeligt. Denne viden kan for mange par betyde en mere målrettet behandling med et minimum af hormoner. Det mest optimale er, at SDI-testen tages i starten af behandlingsforløbet. For mange par vil det betyde, at antallet af skuffende behandlinger kan reduceres og et langt og opslidende behandlingsforløb undgås. Det er i dag kun ca. 71 % af parrene, som opnår et barn i forbindelse med det offentlige behandlingsforløb. Dette tal kan forbedres, hvis der fremover fokuseres mere på årsagerne hos manden. Det er vores håb i LFUB, at SDI-testen inden for de nærmeste år vil blive en del af standard udredningen i offentligt regi.

Mohamed Khalil

Gynækolog Mohamed Khalil, Vitanova, København

En del af de par, som henvises til Vitanova, kommer med henblik på behandling med ægdonation. Disse par har ofte været igennem et langvarigt behandlingsforløb med mange skuffende behandlinger. Som gynækolog er det nærliggende at have fokus på de mulige årsager hos kvinden. Min erfaring er dog, at det er også er vigtigt at se på de mulige problemer hos manden. De skuffende behandlinger kan evt. skyldes problemer, som hidtil er blevet overset. Selv om sædkvaliteten er normal, kan sædcellerne indholde skrøbeligt DNA.
I 2017 indledte Vitanova et samarbejde med SPZ Lab, som udfører SDI-testen. Vores resultater har ind til videre være meget overraskende. Tests udført det seneste år, har vist, at 38% af prøverne havde en høj grad af DNA skrøbelighed. Yderligere 46% af prøverne har vist en øget DNA skrøbelighed. Der er derfor ingen tvivl om, at dette problem er en væsentlig årsag til skuffende behandlinger og til at par ender med at blive henvist til ægdonation.
Heldigvis er det muligt i mange tilfælde at finde årsagerne hos mandens, så fertiliteten kan forbedres. Hvis dette ikke er muligt, kan sædcellerne udtages direkte fra testiklerne, så vi undgår, at det skrøbelige DNA beskadiges, inden ægget er befrugtet. SDI-testen bidrager derfor til at vi opnår meget høje succesrater i forbindelse med vores behandlinger med ægdonation.

Birgitte Rindom

Speciallæge Birgitte Rindom, Junoklinikken, Ballerup

For at sikre en optimal fertilitetsbehandling er det nødvendigt at se på de mulige årsager til barnløsheden hos både manden og kvinden. Hvis et problem overses, er resultatet ofte, at fertilitetsbehandlingen ikke lykkes. I Danmark tilbydes fertilitetsbehandling i offentligt regi, men det er faktisk kun 2 ud af 3 par, som opnår graviditet efter behandling på den offentlige klinik.

På Junoklinikken foretager vi en grundig udredning af både manden og kvinden. En vigtig undersøgelse af manden er en SDI-test. Det viser sig nemlig, at op imod halvdelen af mændene har sædceller, hvor DNA'et er skrøbeligt. Heldigvis er det et problem, vi kan gøre noget ved. For jer betyder det, at I kan undgå unødige og skuffende behandlinger.


Udlandet

Dr. Angela Carstensen

Dr. Angela Carstensen, Kinderwunsch Kiel, Tyskland

En høj andel af sædceller med skrøbeligt DNA reducerer chancen for at opnå graviditet på naturlig vis. Når et par kommer til os i Kinderwunsch Kiel, har de ofte forsøgt at opnå graviditet gennem længere tid og er meget frustrerede over, at dette endnu ikke er sket.

I mange tilfælde kan testen for sperm DNA integrity (SDI-test) hjælpe os til at finde årsagen og udvælge den mest successfulde behandling for parret. I nogle tilfælde er det endda muligt at opnå en forbedret DNA-integritet og herved forbedre mandens fertilitet, før vi går i gang med fertilitetsbehandling.

Vi har haft et succesfuldt samarbejde med SPZ Lab siden 2010 og er glade for at tilbyde SDI-testen som den eneste klinik i Slesvig Holsten.

Dr. Robert Fischer

Dr. Robert Fischer, Fertility Center Hamburg, Tyskland

Ved Fertility Center Hamburg har vi siden 2009 tilbudt vores patienter undersøgelse af sperm DNA integrity som en del af udredningen inden fertilitetsbehandling. Det er vores opfattelse, at SDI-testen kan bidrage til at parret kommer i den mest optimale behandling fra starten. For mange par betyder testen, at de kan undgå skuffende behandlinger.

Siden 2009 har Fertility Center Hamburg medvirket til indsamling af data, som bekræfter vores opfattelse. Resultaterne blev offentliggjort ved den Europæiske fertilitetskongres (ESHRE 2013) i samarbejde med Sims IVF (Dublin, Irland) og SPZ Lab. Det er vores håb, at så mange par som muligt vil vælge at få foretaget en SDI-test, inden de påbegynder eventuel fertilitetsbehandling.

Dr. Declan Egan

Dr. Declan Egan, Galway Fertility, Irland

Ved Galway Fertility anbefaler vi, at alle par får foretaget en test af sperm DNA integrity, før de påbegynder fertilitetsbehandlingen. Resultatet af SDI-testen anvender parret til at vælge den meste optimale fertilitetsbehandling. I mange tilfælde betyder det, at parret kan undgå behandlinger, som ikke har mulighed for at lykkes. Det betyder samtidig, at de sparer tid og penge.

Dr. Declan Keane

Direktør Declan Keane, ReproMed, Dublin & Kilkenny, Irland

SPZ Lab har udført SDI-testen for ReproMed siden 2010. Service hos SPZ Lab er fremragende og omfatter en god patient support. SDI-testen er en værdifuld hjælp for os til at guide vores par til den mest optimale fertilitetsbehandling.

SPZ Lab’s direktør Dr. Preben Christensen har stor videnskabelig viden med hensyn til sædkvalitet og DNA-integritet. Vi er derfor meget tilfredse med den service og support vi får fra SPZ Lab. SDI-testen er en værdifuld hjælp for os til at guide vores par til den mest optimale fertilitetsbehandling.

Laura Dracea

Dr. Laura Dracea, Gynera Fertility Center, Bukarest, Rumænien

For Gynera Fertility Center er SDI-testen meget vigtig. Testen giver os mulighed for at påvise forbedring hos mænd, hvor sundhedsmæssige årsager spiller en rolle for den nedsatte fertilitet.

Vi har haft et godt samarbejde med SPZ Lab siden 2011. Support fra Dr. Preben Christensen er en vigtig del i udredningen af vore patienter, og vi sætter stor pris på den effektive kommunikation og den opdaterede videnskabelige information, vi modtager. SPZ Lab’s detaljerede svar er af stor værdi for os.

David Walker

Dr. David Walker, Bath Fertility Center, England

SDI-testen er vigtig både for lægen og parret, da den i mange tilfælde kan give en forklaring på, at graviditeten er udeblevet. SPZ Lab bidrager desuden med vigtig information til både klinikeren og parret, når det gælder om at forbedre fertiliteten. Dette kan eventuelt være ændringer i livsstil, som kan medføre at parret kan undgå mere invasiv behandling. Når sædcellernes DNA-integritet forbedres, vil det i mange tilfælde være muligt at opnå graviditet ved insemination.

Bliv naturligt gravid

Hvis DNA’ets tilstanden er den eneste årsag til jeres barnløshed, kan I måske opnå at blive gravid naturligt.

Opnå en succesfuld fertilitetsbehandling

Bedre DNA-tilstand betyder at jeres graviditetschancer øges uanset type af fertilitetsbehandling.